Heijmans Dienstverlening
Nieuw Project: Gemeente Altena.

Nieuw Project: Gemeente Altena.

Nieuw Project: Gemeente Altena.

Nieuw Project: Gemeente Altena.

Nieuw Project: Gemeente Altena.

 

Nieuw project: Uitsteken Japanse duizendknoop

Voor de mooie Gemeente Altena mogen we komend jaar helpen met de bestrijding van de Japanse duizendknoop.
Na een inventarisatie van alle locaties in 2023 en het opstellen van een plan van aanpak gaan we nu buiten aan de slag.

Kunnen we u ook helpen met advies, beheer en/of bestrijding van deze of andere invasieve exoten?
0167-566617 / info@heijmansdienstverlening.nl

#Japanseduizendknoop #invasieveexoten #gifvrij